TAG


> สื่อสาธารณะ

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ

ยินดีต้อนรับน้องๆและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ (รายวิชาการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา) **พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส … เราเปิดกว้าง และยินดีต้อนรับทุกคนด้วยหัวใจ** ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook …

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum)

ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา …

สื่อสังคมออนไลน์

เมื่อเทคโนโลยีทำให้ทุกคนสามารถมีเครื่องมือสื่อสาร “ผู้รับสื่อ” จึงสามารถกลับมาเป็น “ผู้ส่งสาร” ผ่านสื่อสู่มวลชนได้เพียงปลายนิ้ว การสื่อสารของ “สังคมเสมือน” ในโลกออนไลน์ ได้ส่งผลสะเทือนสู่ “สื่อ” …