TAG


> ชั้น-1

สื่อสะท้อนตน

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยี ช่วยให้การสื่อสารสะดวกรวดเร็ว เพียงสัมผัสด้วยปลายนิ้ว เครื่องมือการสื่อสารถูกผลิต ให้คนทั่วไปใช้อย่างแพร่หลาย และโลกออนไลน์มอบพื้นที่เสรี ในการนําเสนอข้อมูลทุกชนิด สภาพการณ์ ยิ่งสะท้อนว่า “สื่อ” …

ภาพประกาศกล่อมความคิด

ภาพประกาศ หรือโปสเตอร์ เคยเป็นสื่อมีอิทธิพลอย่างมากที่กลุ่มอํานาจและองค์กรธุรกิจใช้ประกาศ “สาร” โน้มน้าวความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพ

มองโลกผ่านเลนส์

การเรียนรู้ผ่าน “ดวงตาอื่น” สามารถให้การศึกษา ใช้เป็นหลักฐานข้อมูลอ้างอิง สะกิดความรู้สึก สร้าง ความประทับใจ จุดประกายปัญญาให้ผู้คนมากมาย ทว่าในขณะเดียวกันมันก็สร้างความบิดเบือน เข้าใจผิด …

เสียงสะท้อนสาร

เสียง สามารถขับกล่อมให้ผู้คนเคลิ้มฝัน ฮึกเหิม หวาดกลัว งมงาย สงบนิ่ง โศกสลด ตื่นเต้น เริงร่า รอบรู้ …

หนังสือสะท้อนโลก

ความคิด ความรู้ และศิลปะที่ถ่ายทอดผ่านตัวอักษร คือ “ขุมทรัพย์ทางปัญญา” คือ “ชนวนระเบิด” ที่พร้อมจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับโลก

วิวัฒนาการการสื่อสาร

นับจากการใช้สัญญาณเสียงสื่อสาร การเขียนภาพบนผนังถ้ำ การคิดค้นตัวอักษร จนมาสู่การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ มนุษย์ได้วิวัฒนาการการสื่อสารระหว่างกันสืบเนื่องเรื่อยมา ความก้าวหน้าของวิทยาการส่งผลให้ข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาติดตามเราไปทุกที่เหมือนเงาตามตัว เมื่อโลกวิทยาการมอบอำนาจแห่งถ้อยคำ ภาพ และเสียง …