08/03/2560 - 18:59:12 PM

ยินดีต้อนรับน้องๆและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ (รายวิชาการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา)

**พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส … เราเปิดกว้าง และยินดีต้อนรับทุกคนด้วยหัวใจ**

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook พิพิธภัณฑ์สื่อธารณะ ไทยพีบีเอส