รู้จักสื่อสาธารณะของประเทศที่เป็น “ต้นแบบ” ของสื่อสาธารณะอย่างอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ทั้งประวัติ แนวคิด และการดำเนินงาน รวมทั้งการกำเนิดขึ้นของสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย คือ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)