ความคิด ความรู้ และศิลปะที่ถ่ายทอดผ่านตัวอักษร
คือ “ขุมทรัพย์ทางปัญญา”
คือ “ชนวนระเบิด” ที่พร้อมจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับโลก