เมื่อเทคโนโลยีทำให้ทุกคนสามารถมีเครื่องมือสื่อสาร “ผู้รับสื่อ” จึงสามารถกลับมาเป็น “ผู้ส่งสาร” ผ่านสื่อสู่มวลชนได้เพียงปลายนิ้ว การสื่อสารของ “สังคมเสมือน” ในโลกออนไลน์ ได้ส่งผลสะเทือนสู่ “สื่อ” ในโลกของความจริงแล้ว