นับจากการใช้สัญญาณเสียงสื่อสาร การเขียนภาพบนผนังถ้ำ การคิดค้นตัวอักษร จนมาสู่การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ มนุษย์ได้วิวัฒนาการการสื่อสารระหว่างกันสืบเนื่องเรื่อยมา ความก้าวหน้าของวิทยาการส่งผลให้ข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาติดตามเราไปทุกที่เหมือนเงาตามตัว เมื่อโลกวิทยาการมอบอำนาจแห่งถ้อยคำ ภาพ และเสียง กลับคืนสู่ผู้รับ “ดาบสองคม” แห่งการสื่อสารจึงเป็นเสรีภาพที่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ