อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ยุคแรก สมัยรัชกาลที่ ๓ สื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทในการสร้าง “พื้นที่สาธารณะ” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สัมผัสตัวเรียงพิมพ์แบบตัวตะกั่ว เทคโนโลยีการพิมพ์เมื่อกว่า ๑๐๐ ปีที่กำลังจะสูญหายไปจากกระบวนการสิ่งพิมพ์ เรียนรู้บทบาทของหนังสือพิมพ์และอุดมการณ์ของนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคม