เดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

การเดินทางหากเดินทางมาด้วยรถส่วนตัว สามารถดูแผนที่จากทาง Google Map ด้านบน โดย พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะตั้งอยู่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเมื่อขับรถมาถึง ซอยวิภาวดี 62 เลยมาประมาณ 200 เมตรจะพบสโมสรตำรวจ ซึ่งพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะตั้งอู่ข้างสโมสรตำรวจ

เดินทางด้วยรถเมล์สาธารณะ

รถเมล์ฝั่งขาออกที่ผ่าน

รถเมล์สาย 52, 29, 59, 95, 504, 510, 513, 538, ปอ. 29, ปอพ. 504

รถเมล์ฝั่งขาเข้าที่ผ่าน

รถเมล์สาย 52, 29, 59, 95, 187, 504, 510, 519, 555

โทรศัพท์

0-2790-2424
0-2790-2000 ต่อ 4497

โทรสาร

0-2790-2085

ติดต่อเรา