นิทรรศการ

เรียนรู้บทบาทและอิทธิพลของสื่อ
เพื่อการรู้เท่าทัน

พลังสะท้อนแห่งสื่อ สู่เส้นทางสื่อสาธารณะ

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum) มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้เข้าชม ด้วยการ นำเสนอเรื่องราวของสื่ออย่างรอบด้าน กระตุ้นให้เกิดความคิดเกี่ยวกับสื่อที่แวดล้อมอยู่รอบตัว โดยให้ผู้เข้าชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ ทั้งในรูปแบบมัลติมีเดียอันทันสมัย และสัมผัส ประสบการณ์การรับสื่อแบบ “ย้อนยุค” เพื่อการ “รู้เท่าทันสื่อ”

เกี่ยวกับเรา


ความคิดเห็น


การศึกษาและปฏิสัมพันธ์ของสื่อสาธารณะ

 • Good

  55%
 • Excellent

  25%
 • Can Be Improved

  13%
 • Bad

  8%
Loading ... Loading ...
Polls Archive

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ
53,453