TAG


> สื่อสาธารณะ

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ

kakaotalk web version ยินดีต้อนรับน้องๆและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ (รายวิชาการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา) **พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส … เราเปิดกว้าง …

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum)

Download Closures ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน …

สื่อสังคมออนไลน์

Polar Express movie download เมื่อเทคโนโลยีทำให้ทุกคนสามารถมีเครื่องมือสื่อสาร “ผู้รับสื่อ” จึงสามารถกลับมาเป็น “ผู้ส่งสาร” ผ่านสื่อสู่มวลชนได้เพียงปลายนิ้ว การสื่อสารของ …