TAG


> ชั้น-2

โลกของสื่อสาธารณะ

รู้จักสื่อสาธารณะของประเทศที่เป็น “ต้นแบบ” ของสื่อสาธารณะอย่างอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ทั้งประวัติ แนวคิด และการดำเนินงาน …

สื่อสังคมออนไลน์

เมื่อเทคโนโลยีทำให้ทุกคนสามารถมีเครื่องมือสื่อสาร “ผู้รับสื่อ” จึงสามารถกลับมาเป็น “ผู้ส่งสาร” ผ่านสื่อสู่มวลชนได้เพียงปลายนิ้ว การสื่อสารของ “สังคมเสมือน” ในโลกออนไลน์ ได้ส่งผลสะเทือนสู่ “สื่อ” …

จอตู้ เครื่องล้อม กรอบความคิด

จากกำเนิดโทรทัศน์ไทยที่นอกจากเพื่อการเผยแพร่ความรู้และความบันเทิงที่ภาพและเสียงถูกถ่ายทอดออกมาพร้อมกันแล้ว ยังเป็นไปเพื่อการเผยแพร่ความคิดและอำนาจของผู้มีอำนาจ ซึ่งยังคงเป็นมาเช่นนั้นทุกยุคทุกสมัย

คลื่นวิทยุสร้าง

ฟังเรื่องราวจากวิทยุคลื่นสำคัญในอดีต ทั้งคลื่นความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ เช่น รายการสนทนาชวนเชื่อ เพลงปลุกใจและลำนำจากป่า เพลงเพื่อชีวิต คลื่นความบันเทิงอย่างละครวิทยุ และโฆษณา ประสบการณ์ “สื่อ” …

ภาพยนตร์ไทยในอดีต

ชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องสำคัญในแต่ละยุคที่เกิดขึ้นในสังคมไทย วิถีของการชมภาพยนตร์ในอดีตอันเป็นที่มาของการจัดโปรแกรมรายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน รับรู้เบื้องหลังของภาพยนตร์ที่ให้มากกว่าความบันเทิง แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ผ่านแผ่นฟิลม์

กำเนิดหนังสือพิมพ์ไทย

อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ยุคแรก สมัยรัชกาลที่ ๓ สื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทในการสร้าง “พื้นที่สาธารณะ” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สัมผัสตัวเรียงพิมพ์แบบตัวตะกั่ว เทคโนโลยีการพิมพ์เมื่อกว่า ๑๐๐ ปีที่กำลังจะสูญหายไปจากกระบวนการสิ่งพิมพ์ …

วิถีเสพข่าวของชาวบ้าน

ฟังการเล่าข่าวดังเมื่อกว่า ๑๐๐ ปีก่อน ด้วยวิธีการ “แหล่” ของนักสื่อสารมวลชนยุคแรกของไทย วิถีการเสพข่าวของชาวบ้านในอดีต ที่ผู้ส่งและผู้รับสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซึ่งหน้า ก่อนยุคของการใช้ “สื่อ” …