08/03/2017 - 18:58:37 PM

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชา MU Tutor จำนวนกว่า 250 คน เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมไทยพีบีเอส ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเเละเหมาะสมกับเเต่ละช่วงวัย เช่น ฐานการเรียนรู้ เยี่ยมชมการทำงานทางด้านสื่อ เป็นต้น