เสียง สามารถขับกล่อมให้ผู้คนเคลิ้มฝัน ฮึกเหิม หวาดกลัว งมงาย สงบนิ่ง โศกสลด ตื่นเต้น เริงร่า รอบรู้ และหลงใหล ความรู้สึกเหล่านี้และอีกมาก ล้วนมีส่วนสําคัญในการหล่อหลอมมิติทางศิลป วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงสะท้อนทิศทางก้าวย่างของอารยธรรม