ชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องสำคัญในแต่ละยุคที่เกิดขึ้นในสังคมไทย วิถีของการชมภาพยนตร์ในอดีตอันเป็นที่มาของการจัดโปรแกรมรายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน รับรู้เบื้องหลังของภาพยนตร์ที่ให้มากกว่าความบันเทิง แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ผ่านแผ่นฟิลม์