จากกำเนิดโทรทัศน์ไทยที่นอกจากเพื่อการเผยแพร่ความรู้และความบันเทิงที่ภาพและเสียงถูกถ่ายทอดออกมาพร้อมกันแล้ว ยังเป็นไปเพื่อการเผยแพร่ความคิดและอำนาจของผู้มีอำนาจ ซึ่งยังคงเป็นมาเช่นนั้นทุกยุคทุกสมัย