ฟังเรื่องราวจากวิทยุคลื่นสำคัญในอดีต ทั้งคลื่นความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ เช่น รายการสนทนาชวนเชื่อ เพลงปลุกใจและลำนำจากป่า เพลงเพื่อชีวิต คลื่นความบันเทิงอย่างละครวิทยุ และโฆษณา ประสบการณ์ “สื่อ” เหล่านี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า วิทยุคือเครื่องมือสำคัญที่สามารถสร้าง “คลื่นสังคม” ในแต่ละยุค ทดลองเป็น “นักพากย์ ” รายการวิทยุ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การพูดผ่านสื่อที่มีพลัง